شايد اين يك مساله بزرگ به نظر برسد كه يك دانش‌آموز نتواند به خوبي ديگران مطالب را بخواند. به‌خصوص در يك سيستم آموزشي كه بيشترين ارزشيابي آن در قرائت و نگارش صورت مي‌گيرد...‌

با اين حال نكات زير مي‌توانند تا حدودي در ايجاد توازن در اين زمينه كمك كنند پس لازم است معلمان اين نكات را رعايت كرده تا در اين زمينه نتيجه بهتري حاصل شود:‌

‌۱) مطالب خود را هم به صورت شفاهي بيان كنيد و هم بنويسيد. وقتي براي دانش‌آموزان تكليف تعيين مي‌‌كنيد، توضيحات خود را هم به صورت شفاهي و هم به صورت مكتوب به آنها  بدهيد و به آنها اطمينان دهيد كه هيچ اشكالي ندارد اگر كسي از شما بخواهد تا يك بار ديگر مطالب خود را شفاهي توضيح دهيد.

۲) بررسي كنيد چه كسي نياز به كمك دارد. سعي كنيد شاگرداني را كه واقعاً در خواندن مطالب با مشكل روبرو هستند شناسايي كنيد و مطمئن شويد از كارشناساني كه در زمينه تشخيص و ياري  دادن به اين‌گونه شاگردان آموزش ديده‌اند، كمك ويژه دريافت كرده‌ايد.

۳) مواظب سخنان خود باشيد! در ارائه تكاليف و دستورالعمل‌هاي كتبي، تا حد امكان از جملات كوتاه استفاده كنيد. دشواري‌هاي قرائت و درك مطلب معمولاً از مشكلات تفسيري  دستورالعمل‌هاي پيچيده و طولاني ناشي مي‌شود. بررسي كنيد كه به كارگيري دايره‌ لغات تخصصي چگونه مي‌تواند براي كساني كه با آن آشنايي ندارند، مشكل‌آفرين باشد.

۴) جايگاه قرائت و درك مطلب را براي آنها مشخص كنيد. به تمام دانش‌آموزان خاطرنشان كنيد كه استفاده و تفسير كلمات تنها يك قسمت كوچك از آن چيزي است كه انسان را به موفقيت  مي‌رساند. به آنها ياد بدهيد كه نوع دوستي، همدردي، شوخ‌طبعي و شكيبايي صفات بسيار والاتري از توانايي در استفاده و تفسير كلمات هستند.

۵) مهارت‌هاي قرائتي را كمتر در ارزشيابي دخالت دهيد. شيوه و روند ارزشيابي خود را طوري تغيير دهيد كه موفقيت دانش‌آموزان خيلي به توانايي آنها در خواندن و معني كردن سؤالات  بستگي نداشته باشد. از سؤالات و دستورالعمل‌هاي شفاهي نيز استفاده كنيد.

۶) تكليفي به دانش‌آموزان بدهيد كه قرائت در آنها نقش خيلي مهمي ايفا نكند. تكاليف و تمرين‌هايي به آنها بدهيد كه نيازي به مهارت‌هاي قرائتي نداشته باشند. در موقعيت‌هاي مناسب،  دانش‌آموزاني را كه مي‌دانيد در انجام تكليفي كه شامل قرائت مي‌شوند مشكل دارند، تشويق كنيد.

۷) كمك كنيد دانش‌آموزان اعتماد به نفس خود را حفظ كنند. نگذاريد دانش‌آموزاني كه مشكلات قرائتي دارند تصور كنند كه از نظر ذهني پايين‌تر از عادي‌اند يا حتي غيرعادي هستند. فراموش  نكنيد كه آنها احتمالاً تنها در يك زمينه كوچك مشكل دارند، و ممكن است در زمينه‌هاي ديگر بسيار قوي باشند.

۸) در تلفظ به آنها كمك كنيد. افرادي كه در قرائت مشكل دارند معمولاً در تلفظ كلمات نيز با دشواري روبرو مي‌شوند. واژگان جديدي شناسايي كنيد و به دانش‌آموزان كمك كنيد كلمات تازه  را به درستي تلفظ كنند. مشاهده كردن، حفظ كردن، نوشتن و كنترل كردن، شيوه مفيدي براي خودآموزي است. توانايي در خواندن جادو نيست، بلكه اساساً يك توانايي در بينايي است.

۹) كمك كنيد در دانش‌آموزان اعتماد به نفس و انگيزه ايجاد شود. براي دانش‌آموزاني كه به نظر مي‌رسد در معني كردن كلمات (دست‌نويس يا چاپي) مشكل دارند وقت بيشتري صرف كنيد. چه  بسا آنها فقط نيازمند كمي اطمينان خاطر و اعتماد به نفس باشند.

۱۰) هرگز از توضيح دادن دست بر نداريد. از عبارت <اين بدان معناست كه> به عنوان شيوه‌اي براي كمك به دانش‌آموزان استفاده كنيد تا معاني جملات يا دستورالعمل‌هاي طولاني‌تر را  را به زبان خودشان در بياورند، و آنها را تشويق كنيد برداشت‌هاي خود را با يكديگر مقايسه كنند.
درس خواندن و تحصيل و كنكور - روزنامه اطلاعات